سامانه هوشمند تفکیک قبض ارس

خانه هوشمند ارس

 

بهینه سازی و سنجش میزان آب، گاز، برق، انرژی مصرفی در ساختمان ها و صنعت
سنجش و تفکیک آب، گاز، برق در ساختمانهای داری موتورخانه و چیلر و ارائه قبوض تفکیکی برای هر واحد
سنجش دما و رطوبت و ارسال تحت شبکه و اعلام اخطار برای یخچالها و فریزرها و سردخانه

اینترنت اشیا IOT در شبکه های صنعتی و شهری

دیتالاگر برای انواع کنتورهای فاقد سیستم هوشمندسازی شده و دیجیتالی کردن و امکان ارسال داده برای انواع کنتورهای مکانیکی و الکترومغناطیس و التراسونیک

برای کنتورهای آب با امکان پالس سنج 

و برای انواع کنتورهای  آب برق و گاز و انرژی 

   – سامانه هوشمند ارس (هوشمند سازی ساختمان و مراکز صنعتی تجاری) دیتالاگر

 

 

تماس: 

09107636654  مدیریت مهندس پورعباس

خانه هوشمند ارس

 

 

www.kontoor.ir

راه های ارتباطی در اینیستاگرام و تلگرام 

araskontor@

تلگرام

araskontor@gmail.com

www.araskontor.ir

WWW.ARASNOUR.IR