کنتور هوشمند آب التراسونیک پرتابل و اینزرشن (کنتور آب هوشمند onga)

کنتور هوشمند آب التراسونیک پرتابل قابل حمل و اینزرشن (کنتور آب هوشمند onga)

Ultrasonic Insertion Flow Meter

(Ultrasonic Flow meter handheld (portable

  • جریان‌سنج‌های اولتراسونیک ارس چگونه کار می کند؟

 

فلومترهای اولتراسونیک ارس از امواج صوتی برای تخمین سرعت جریان سیال در لوله استفاده می کنند. در شرایطی که جریانی وجود ندارد، موج اولتراسونیک فرستاده شده به درون لوله و بازتاب آن از سیال، دارای فرکانس های یکسانی اند. در شرایطی که جریان وجود دارد، فرکانس موج بازتابی متفاوت است؛ به سبب پدیده ای که به اثر داپلر معروف است. زمانی که سیال سریع تر حرکت می کند، تغییر فرکانس به صورت خطی افزایش می‌یابد. فرستنده برای تخمین دبی جریان، سیگنال های موج فرستاده شده و بازتاب آن را مورد پردازش قرار می دهد.فلومترهای التراسونیک ارس در سه مدل در خط  و اینزرشن و پرتابل به بهترین کیفیت و با گواهینامه CE اروپا و خطای در حد 0.1تا 0.3 حداکثر بهترین و به صرفه ترین نوع فلومترها هستند. گروه فنی مهندسی ارس نور

کنتور هوشمند آب کنتور آب هوشمند ارس نور

ادامه مطلب

فلومتر التراسونیک اینزرشن

فلومترهای اولتراسونیک ارس مانعی برای جریان ایجاد نمی کنند بنابراین برای مایعات بهداشتی، خورنده و ساینده کاربرد دارند. در برخی فلومترهای اولتراسونیک از ترانسدیوسرهای قابل حمل استفاده می شود که می توانند بیرون لوله نصب شوند. ترانسدیوسر های قابل حمل به طور ویژه در مواقعی که اختلال در لوله کشی جایز نیست، بسیار سودمند است؛ برای نمونه در لوله کشی صنعت نیرو و همچنین صنعت هسته ای. به علاوه ترنسدیوسرهای قابل حمل، بدون توجه به ساختار مواد و بدون توجه به مشکلات خوردگی و سایش، می توانند برای اندازه گیری جریان به کار روند. به هر ترتیب نکته ی قابل توجه ترانسدیوسرهای قابل حمل، ویژگی افزوده شده به فلومترهای اولتراسونیک HVS می باشد، که باعث بهبود اعتبار و کارایی این فلومترها شده است. در هر صورت عدم به کار گیری و محافظت صحیح آن ها، باعث میرایی سیگنال اولتراسونیک در سطح تماس ترنسدیوسر قابل حمل و دیواره بیرونی لوله و یا بین دیواره درونی لوله و سیال داخل آن، می شود.

برای مشاهده کاتالوگ این نوع محصولات از لینک زیر استفاده کنین :

کاتالوگ فلومترهای التراسونیک قابل حمل و اینزرشن ارس نور

اینزرشن ارس